Boström LedningsKonsult

Gott ledarskap ger goda vinster

Referenser

Sergel Kredittjänster AB erbjuder sina kunder tjänster inom ”Ta-betalt”- området. Företaget är framgångsrikt och växer snabbt både vad gäller antal nya kunder och nya medarbetare.

I syfte att säkerställa kvalitet, servicegrad och effektivitet engagerades Stefan Boström som projektledare för att:

· ta fram en för Sergel gemensam process för ärendehantering

· utifrån denna process utvärdera verktyg som stödjer processen

· ta fram systemkrav och genomföra upphandling av system, samt att

· införa systemet och det nya, gemensamma arbetssättet i organisationen.

Trots att detta projekt konkurrerat med om tid och resurser från Sergels affärsverksamhet och intensiva leveransläge har Stefan framgångsrikt lotsat projektet från start till mål under perioden november 2005 till maj 2006. Det har varit ett viktigt förändringsprojekt som inledningsvis handlade om processer och flöden; gick över till att bli ett IT-projekt för att avslutningsvis handla om att verkligen förändra arbetssättet hos många medarbetare på Sergel. Vi på Sergel är mycket nöjda med resultatet.

Egon Rongdén
CIO och projektbeställare

Egon Rongdén

Sergel Kredittjänster

Projektledare utreda och införa ärendehanteringssystem