Boström LedningsKonsult

Gott ledarskap ger goda vinster

Boström LedningsKonsult

Mobil: 070-281 28 21

Telefon: 023-79 97 87

E-post: förnamn.efternamn@blk.se

Boström LedningsKonsult startades 2004  av Stefan Boström. ”Jag ville prova på möjligheten att driva ett eget företag med de erfarenheter och kompetens som jag byggt upp under mitt arbetsliv. Efter att ha arbetat som anställd med försäljning, säljledning, projektledning, ledningskonsult och VD var det en spännande utmaning att bygga upp ett eget företag ifrån grunden.”  Läs mer om Stefan Boström.

Boström LedningsKonsult har redan från starten haft en strävan efter att arbeta i nätverk med andra företag. Inför ett uppdrag gör jag en bedömning av vilka partners som tillför kompetens i det aktuella projektet, därefter sätter vi samman ett team för att kunna leverera till kunden på bästa sätt.

Boström LedningsKonsult arbetar med ledarskap utifrån filosofin att en bra ledare skapar förutsättningar för sina medarbetare att prestera maximalt. För att skapa rätt förutsättningar måste verksamheter anpassas och vidareutvecklas för att fungera i en föränderlig omvärld. Oftast handlar det om ett kontinuerligt pågående förändringsarbete, en del av organisationens normala arbetsuppgifter. Ibland handlar det om större förändringar. Då kan det bli tal om ändrade rutiner, nya arbetsuppgifter, nya stödsystem eller nya processer med helt ändrade förutsättningar för verksamheten.

Förändringar av den här typen genomförs med fördel som projekt eller program eftersom det ofta handlar om ändringar som berör olika avdelningar eller skär över administrativa ansvarsgränser på något sätt. Oavsett vad som ska genomföras är det viktigt att klargöra syfte och mål med projektet. Vilka effekter i verksamheten vill vi uppnå? Vilka krav ställer det på leverans från projektet? Vilka kvalitetskrav ställer vi på leveransen?  Vilka kvalitetskrav ställer vi på projektgenomförandet? Att driva ett projekt i mål enligt plan är inte alldeles enkelt, det krävs kompetens, erfarenhet och drivkraft för att lyckas. Boström LedningsKonsult hjälper dig att driva förändringsprojekten i mål på tid, enligt budget och med rätt resultat.

Utredningar är en av flera tjänster som vi erbjuder, se sidan "Tjänster" för att läsa mer. Ibland genomförs utredningen på mycket kort tid, ibland är de längre och mer omfattande. En av våra kunder sa efter ett avslutat uppdrag: "Boström Ledningskonsult är väldigt tydliga i sin kommunikation. Jag förväntade mig en bra rapport och jag blev mycket nöjd med det jag fick". Testa Boström LedningsKonsult du också!

Kontakta oss:

Byt ut förnamn.efternamn i e-post adressen till vänster mot stefan.bostrom