Boström LedningsKonsult

Gott ledarskap ger goda vinster

Boström LedningsKonsult erbjuder flera olika tjänster kring projektledning

Tjänster

BLK har stor vana av att starta, genomföra och avsluta projekt. Du får nytta direkt tack vare min kompetens inom projektledning baserat på hög utbildning och lång erfarenhet

Projektledning

BLK utreder förutsättningar och föreslår förändringar för att organisationen ska fungera bättre och effektivare.

Utredningar

Tjänsten coach innebär att BLK arbetar som stöd och diskussionspartner åt en eller flera ledare i företaget.

Coach

Tillsammans med Falu kompetensutveckling arrangerar Boström LedningsKonsult utbildning för projektledare, styrgrupper och projektmedlemmar.

Utbildning