Boström LedningsKonsult

Gott ledarskap ger goda vinster

Stefan Boström

Stefan har lång erfarenhet av projektledning och managementfrågor där förändring står i fokus. Han har arbetat med förändring och utveckling av verksamheter inom verkstads-, skog- och stålindustri, energi, telekom, sjuk- och hälsovård samt annan offentlig verksamhet. Projekten har ofta bedrivits i samband med utveckling av eller införande av nyanskaffat IT-system.

Stefan är van att ta fram krav från användare och omsätta dessa krav till krav på IT-system. Utvärdering av leverantörer. upphandlingar och införande av IT-system med nya arbetsrutiner ingår i uppdrag som Stefan har genomfört med gott resultat.

Stefan är effektiv, resultatorienterad och drivande som person. Han har förmåga att skapa en god laganda och engagemang hos medarbetare och deltagare i projektgrupper.

”Efter att ha arbetat som anställd med försäljning, säljledning, projektledning, ledningskonsult och VD var det en spännande utmaning att bygga upp ett eget företag ifrån grunden. Jag har i mina olika roller arbetat med handledning och stöd till personal, ibland som coach, ibland som mentor, ibland som projektledare och ibland som chef. De finns både likheter och olikheter i rollerna, men det handlar alltid om ledarskap där resultatet är det som räknas.”

Stefan är utbildad civilingenjör från Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola. Han har arbetat med ett flertal olika projektmetoder, bl.a. Props och RVS. Han har flera certifieringar inom projektledning.

Stefan är gift med Leila sedan 1988 och har 2 barn, Amanda och Gustav.

Stefan berättar: "På min fritid försöker jag hålla mig i form med badminton och styrketräning, på vintern åker jag gärna skridskor eller skidor, både utför och på längden. I Falun finns fantastiska möjligheter till ett rikt friluftsliv. Det tar 5 minuter för oss att gå till sjön Runn, där vi badar på sommaren och åker skridskor på vintern. På 10 minuter är vi ute i skogen, eller också har vi åkt bil till andra sidan stan. "

Grundare och ägare av Boström LedningsKonsult

Mobil: 070-281 28 21

E-post: förnamn.efternamn@blk.se
Byt ut förnamn mot stefan och efternamn mot bostrom.

Stefan Boström