Boström LedningsKonsult

Gott ledarskap ger goda vinster

Referens

 
Sandvik Information Technology (SIT) är Sandvik koncernens interna leverantör av IT infrastruktur.
Vi är en global organisation och har medarbetare i Sandviken, Västberga och Kista samt även i länder som USA, England, Australien och Indien, totalt har vi verksamhet i 23 länder och är idag ca 450 medarbetare globalt.

Stefan Boström, Boström LedningsKonsult, har mellan 2006 till 2009 varit engagerad hos Sandvik Information Technology som Senior projektledare.

Han har under denna tid hanterat flera olika typer av projekt, från organisatoriska till implementation av tekniska verktyg och miljöer för vår operativa drift.

Arbetet som senior projektledare innefattar allt från att genomföra förstudier för vår
egen eller våra kunders räkning till planering och realisering av uppdrag på global nivå.

Stefan har under samtliga av sina uppdrag/projekt inom Sandvik drivit projekten målinriktat framåt med planering och rapportering och ett tydligt ledarskap i vår globala organisation och hanterat de utmaningar som uppstår i en operativ driftsorganisation.
Vi inom Sandvik Information Technology är mycket nöjda med resultaten av de projekt som Stefan drivit för vår räkning under denna tid.

Kristina Hamberg
Manager, SIT Global Project Management Office

Kristina Hamberg

Sandvik Information Technology

Projektledare för utredningar, genomförande