Boström LedningsKonsult

Gott ledarskap ger goda vinster

Här kan du läsa några referenser för Stefan Boström. Vill du veta mer? Kontakta oss direkt.

Textruta: ”Vi inom Sandvik Information Technology är mycket nöjda med resultaten av de projekt som Stefan drivit för vår räkning...”
Textruta: ”Stefan har en förmåga att fånga upp de behov vi har och de krav som är viktig för oss, även då de inte är alldeles tydliga…”

”Stefan har framgångsrikt lotsat projektet från start till mål under perioden november 2005 till maj 2006. Det har varit ett viktigt förändringsprojekt…”

Sandvik Information Technology

Sprint Personal

Sergel Kredittjänster

Referenser

logga