Boström LedningsKonsult

Gott ledarskap ger goda vinster

Startsida

Välkommen till vår hemsida! Boström LedningsKonsult är ett enmansföretag helt specialiserat på projektledning.

Boström LedningsKonsult arbetar med ett projekts alla faser, från förstudie, via genomförande och avslut till utvärdering samt införande i linjeorganisationen. Jag tar uppdrag som ansvarig projektledare för att genomföra projektets olika faser. Jag hjälper dig att utreda förutsättningar för att starta ett projekt, genomföra projektet med rätt kvalitet, på tid och enligt budget samt att införa förändringen i linjen. Jag utbildar projektledare och stöttar projektledare och chefer med coachning.

På de följande sidorna kan du läsa mer om företaget, erbjudanden och vem som står bakom företaget. Följa länkarna i meny till vänster eller längst ned på sidan.

År goda referenser viktigt för dig? Gå då direkt till Referenser för att se vad några kunder säger om Stefan Boström.

Boström LedningsKonsult AB
Hagvägen 1

791 43 Falun

Kontakta oss:

Mobil: 070-281 28 21

Telefon: 023-79 97 87

E-post: förnamn.efternamn@blk.se

Byt ut förnamn.efternamn i e-post adressen nedan mot stefan.bostrom

 

Boström
LedningsKonsult

 

Specialister på projektledning!